تبلیغات
یه آسمون ستاره - معنای واقعی لغات

سازنده ترین کلمه         گذشت      است     آن را تمرین کن
پر معنی ترین کلمه         ما           است     آن را بکار ببند.

عمیق ترین کلمه           عشق       است     به آن ارج بنه.
بی رحم ترین کلمه          تنفر        است     از بین ببرش.
خود خواهانه ترین کلمه     من         است      از آن حذر کن.
ناپایدار ترین کلمه          خشم        است     آن را فرو ببر.
بازدار ترین کلمه           ترس        است      با آن مقابله کن.
با نشاط ترین کلمه          کار          است      به آن بپرداز.
پوچ ترین کلمه              طمع         است      آن را بکش.
سازنده ترین کلمه          صبر          است      برای داشتنش دعا کن.
روشن ترین کلمه           امید          است      به آن امیدوار باش

ضعیف ترین کلمه          حسرت       است      آن را نخور.
تواناترین کلمه             دانش         است      آن را فراگیر.
محکم ترین کلمه            پشتکار         است      آن را داشته باش.
سمی ترین کلمه            غرور          است     بشکنش.
سست ترین کلمه          شانس        است     به امید آن نباش.طبقه بندی: متفرقه،

تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390 | 17:10 | نویسنده : مهرآسا | چه طور بود؟
.: Weblog Themes By VatanSkin :.